Səhifə

Azərbaycan Maarif Məktəbləri

Azərbaycan Maarif Məktəbləri

Azərbaycan Maarif Məktəbləri

Türkiyə Maarif Vəqfi dünyada baş verən dəyişiklikləri və inkişafları nəzərə alaraq cəmiyyətlərin mədəni, sosial və iqtisadi inkişafına töhfə verəcək ixtisaslı insanlar yetişdirməyi hədəfləyir; Bu kontekstdə etimad, əməkdaşlıq, həmrəylik, şəffaflıq, xeyirxahlıqda əzmkarlıq, əhatəlilik, universallıq, səriştə və ləyaqət dəyərlərini qəbul edir.


Bəşəriyyətin ortaq mirası olan elmə əsaslanan Türkiyə Maarif Vəqfi; Bilik, bacarıq və dəyərlərlə yoğrulmuş, müxtəlif mədəniyyətlərə həssas, ümumbəşəri, milli və yerli elementlərə qayğı göstərən, dövrün tələblərinə uyğun innovativ təhsil yanaşmasını mənimsəyir.


Türkiyə Maarif Vəqfi əsas elmlər, əsas bacarıqlara və əsas dəyərlərə əsaslanan effektiv təhsili təmin etməyə çalışır. Bu kontekstdə tələbələrə lazımi bilik, bacarıq və dəyərlərin eyni vaxtda, hərtərəfli və balanslı şəkildə mənimsənilməsinə əhəmiyyət verir.


İnsanları anadangəlmə xüsusi və dəyərli görən Türkiyənin Maarif Vəqfinə görə, hər bir insan bir xəzinədir. Təhsildə əsas şey insanları düzgün istiqamətdə tərbiyə etmək və onlarda mövcud olan cövhəri üzə çıxarmaqdır. Fərdi fərqləri nəzərə alaraq “Maarif Təhsil Yaklaşımı” fitri istedada və unikal keyfiyyətlərə malik tələbələri şəxsiyyətə malik şəxsiyyətlər kimi yetişdirmək məqsədi daşıyır. Şəxsiyyətə malik olan insan fitri xüsusiyyətlərindən əlavə, O, boya-başa çatdığı cəmiyyətin yığımını, zənginliyini mənimsəmiş, biliyə, fərasətə, səriştəyə malik olan “bənzərsiz” şəxsiyyətdir. Bu faktı əsas götürərək Maarif məktəblərində şagirdin maraq, istedad və şəxsi xüsusiyyətlərinə uyğun təhsil təklif olunur.

Bizimlə Əlaqə Saxlayın

Məktəbimiz haqqında bilmək istədiyiniz hər şey üçün bizə yaza bilərsiniz.

Sual vermək üçün klikləyin
Bizimlə Əlaqə Saxlayın
Sənin məktəbin seçin